top of page

רצח באחוזתו של פרופסור פרנק שטיין

מינימום שבע דמויות ומקסימום שתיים עשרה דמויות, ניתן להוסיף עוד ארבע דמויות חוקרות, שאינן חשודות.

הרכב מגדרי ניתן להתאמה בתיאום, הפעלה עם מפעיל/ה, הפעלת זום, הפעלה עצמית "רצח עד הבית".


זה היה לילה אפל וקודר. ברקים ורעמים פילחו את השמיים.

באחוזתו של פרופסור פרנק שטיין התאספו מספר אנשים לארוחת הערב הקבועה של יום שבת. כבכל ערב שכזה, האורחים הקבועים בסעודה היו לורנה שטיין - אשתו של הפרופסור, דוקטור טיפאני גלוסון – האסיסטנטית המסורה, דוקטור גלר – רופאו האישי וחברו הטוב של פרופסור שטיין.

הערב הצטרף לסעודה גם אייזיק שטרוזל – מיליונר מסתורי.

לרגל המאורע, המשרתת המסורה מרי הזמינה את מיטב האוכל ממסעדת בליסימו הקרובה. השמועה אומרת שאייזיק שטרוזל לא אוכל דבר פרט למה שמבשלים במסעדה הזו.

כהרגלו, פרופסור פרנק שטיין המתין בחדר האוכל לאורחיו, ששהו באגפים השונים בבית. כשהשליח של המסעדה הגיע, המשרתת מרי צלצלה בפעמון, וכינסה את כולם לחדר האוכל. מרי הגישה את האוכל. לאחר דקה נשמעה השתנקות – פרופסור פרנק שטיין לפת את צווארו חירחר ומת.

"הפרופסור הורעל" קרא בהחלטיות דוקטור אנתוני גלר, רופאו האישי וחברו הטוב של הפרופסור. מי הרעיל את פרופסור פרנק שטיין? מי רצה במותו ולמה?

bottom of page