top of page

רצח במעלה מלך

שמונה עד עשר דמויות, הרכב מגדרי משתנה בתיאום, הפעלה עם מפעיל/ה, הפעלה עצמית, הפעלה בזום

מבוססת על עולם הפנטזיה של משחקי הכס.


מעלה מלך: המקום בו נשלטות הממלכות ועובדים את האלים, המקום בו מתכנסות המועצה הגדולה והמועצה הקטנה. המקום בו גורלות של אומות ואנשים נחרצים והיין והדם נשפכים.

המלך אכיליוס הראשון לשמו נמצא כבר חודשים ארוכים במסע טיהור וכיבוש. את מקומו ממלא יד ימינו הנאמן רוגול, המושל במעלה המלך ביד בוטחת וללא היסוס.

לרגל חג ההודיה לשבעת האלים מתכנסים המקורבים לערב שתיה הודיה והערכה. מסתמן שלמרות היעדרותו של המלך עקב מסעו הארוך, השנה הייתה מוצלחת, והממלכה חזקה מתמיד ועשירה מתמיד. ממלכות רבות מעוניינות ביחסי ידידות עם הממלכה, ובריתות רבות הוצעו.

ימין המלך רוגול עתיד היה לנאום נאום חשוב. הכרוז הכריז על בואו, אך רוגול לא הגיע.

משרת נשלח לקרוא לרוגול, אך מצא אותו מת בלשכתו, ופצע דקירת פגיון בחזהו. מי רצח את רוגול? למה?

bottom of page